อำเภอโคกโพธิ์จัดพิธีเปิดดูพระจันทร์เสี้ยวเปิดสถานที่ดูพระจันทร์เสี้ยวในช่วงเดือนรอมฎอน

350

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายเศวต  เพชรนุ้ย  นายอำเภอโคกโพธิ์/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโคกโพธิ์  เป็นประธานในพิธีเปิดดูพระจันทร์เสี้ยว   โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเปิดสถานที่ดูพระจันทร์เสี้ยวในช่วงเดือนรอมฎอน ให้กับพี่น้องมุสลิมโดยมี  รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๓ ตัวแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ์ นายวิรัตน์ อุสมา ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลทรายขาว  คณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน   ประชาชนในพื้นที่ตำบลทรายขาว  ณ  ควนลังงา  หมู่ที่ ๔ ตำบลทรายขาว  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี