สุดคึกคัก! งานมุสลิมไทยแฟร์ ณ สนามกีฬาหัวหมาก

367


มุสลิมไทยโพสต์ ร่วมกับ มูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม จัดงานมุสลิมไทยแฟร์ 2016 เพื่อจัดหารายได้ สมทบทุนมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม ประจำปี พ.ศ. 2559 ในการจัดหารายได้เพื่อเป็นทุนให้แก่คนสตรีผู้ยากไร้ นักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคมของมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม  

สืบเนื่องจากการจัดงานมุสลิมไทย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ลานพลาซ่า อินดอร์สเตเดี้ยม 

หัวหมาก กรุงเทพฯ ได้รับการตอบรับอย่างมากจากพี่น้องมุสลิม อันเป็นผลให้เกิดการจัดงานนี้ขึ้นอีกเป็นครั้งที่ ๒ ซึ่งได้กำหนดให้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๕ – อาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายนนี้ และด้วยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ยังความเศร้าโศกอย่างที่สุดสู่ปวงชนชาวไทย ต่างพากันน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เฉกเช่นเดียวกับพสกนิกรมุสลิมที่ต้องการ จะแสดงออกถึงความจงรักภักดี Mnet Orga ผู้จัดงาน จึงมีแนวคิดที่จะใช้โอกาสที่พี่น้องมุสลิมส่วนใหญ่ มารวมกันในงานนี้ ร่วมใจกันน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยพร้อมกับเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงสายสัมพันธ์อันแน่นเหนียวระหว่างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชกับพสกนิกรชาวไทยเชื้อสายมุสลิม ที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทั้งยังถ่ายทอดแนวทางการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หลักคิดที่ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน 

 คุณบัญญัติ ทิพย์หมัด ประธานคณะทำงาน เผยครั้งนี้ได้เรียนเชิญองค์กรต่าง ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในสังคมมุสลิมเข้าร่วม ในฐานะผู้ร่วมจัด ได้แก่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม อีกทั้ง ฮัจยะห์ดารา ขัตติยอารี เป็นประธานจัดงาน คุณสมัย เจริญช่าง เป็นประธานอำนวยการ เพื่อให้เกิดการ ขับเคลื่อนที่สง่างามสมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรรลุวัตถุประสงค์ดังที่ตั้งใจไว้ทุกประการ ภายใต้ชื่องาน “มุสลิมไทยแฟร์ ครั้งที่ ๒ มุสลิมร้อยใจ ถวายอาลัย ธ ภูมิพล” โดยได้รับความกรุณาจาก ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานปิดงานในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙


 พื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร จะกลายเป็นแหล่งรวมอาหาร, สินค้า และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมและประชาชนทั่วไป จากผู้ประกอบการและผู้ผลิตทั่วทุกภาคของประเทศไทย กว่า 200 ราย พร้อมรองรับผู้ชมกว่า 100,000 คน ที่ต้องการแสวงหานวัตกรรมในสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กลุ่มธุรกิจฮาลาล ท่องเที่ยว สินค้าฮาลาลนำเข้า-ส่งออก กลุ่มผลิตภัณฑ์มุสลิมโอท๊อป รวมถึงสินค้าพื้นเมือง และจุดเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของมุสลิม รวมถึงศึกษาหาข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจของตนเองต่อไป

โดยแต่ละโซนจะประกอบไปด้วย Business : กลุ่มธุรกิจ และบริการที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมไทย, โซน Food : การออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นบ้านและสุดยอดอาหาร, โซน Shopping : สินค้า เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และเวชสำอาง, โซน OTOP : การออกร้านและสาธิตผลิตภัณฑ์จากมุสลิมไทย, โซนหน่วยงานราชการของรัฐ และโซนนิทศรรการ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้
กำหนดวันจัดงาน: วันที่ 25-27 พ.ย.59 “เที่ยงวัน ยันเที่ยงคืน” ที่ สนามกีฬาหัวหมาก รามคำแหง กรุงเทพฯ

โทร 02-116-8134,080-284-8000,080-284-9000