แจง”ไม่มีนครพนมโมเดล” ชาวพุทธรุมต้านต้องรื้อมัสยิดกลาง

4402

ตามที่โลกโซเชียลเผยแพร่ภาพรถแบคโฮ กำลังรื้อทำลายโดมมัสยิด โดยมีการระบุว่า “นครพนมโมเดล” มีชาวพุทธรวมตัวกันต่อต้านมัสยิดจนมีการรื้อถอน มีการชี้แจงจากหน่วยความมั่นคงว่า ไม่เป็นความจริง

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.นครพนม (กอ.รมน. นครพนม) ทำเอกสารชี้แจง ระบุว่า ตามที่ปรากฏภาพถ่ายพร้อมคำบรรยายในสื่อต่างๆ เพื่อเป็นการไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดในสังคม และอาจนำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมของจังหวัดนครพนม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.นครพนม จึงขอนำเรียนกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครพนม และผู้ที่ได้รับข่าวสารดังกล่าวทุกท่านว่า สิ่งที่ปรากฏในภาพนั้นไม่มีความจริงแต่อย่างใด เป็นเพียงภาพตัดต่อของผู้ที่ไม่หวังดี ต้องการสร้างความแตกแยกทางศาสนา

จากข้อเท็จจริงมัสยิดอัลมูฮายีรีน เป็นอาคารชั่วคราวตามภาพที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี 57 ในพื้นที่ ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม (ริมถนนสายท่าอุเทน – โพนสวรรค์) โดยเช่าที่ดินของนายทองคำ. สุวรรณมาโจ ซึ่งขณะนี้ได้หมดสัญญาในการเช่าที่ดิน และได้รื้อถอนตัวอาคารออกไปแล้ว เมื่อประมาณเดือน มิ.ย.59 ขณะนี้เป็นที่ว่างปล่าว

สภาพปัจจุบัน ครอบครัวชาวมุสลิม ใน จ.นครพนม ได้กระจายกันอยู่ตามอำเภอต่าง ไม่มีการรวมตัวเป็นลักษณะชุมชน ฯ ประกอบอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางพารา แยกปฏิบัติศาสนกิจตามครอบครัวแต่ละครอบครัว เท่าที่ผ่านมายังไม่เคยปรากฏความเคลื่อนไหวเพื่อทำการกิจกรรมทางศาสนาแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ