มาเลย์หนุนปลูกใบกระท่อม มีสรรพคุณทางยา แพคขายทั่วโลก

4073

รัฐบาลประเทศมาเลเซีย สนับสนุนให้ประชากรปลุกใบกระท่อมเนื่องจากมีสรรพคุณทางยา และสามารถนำไปรักษาโรคได้หลายชนิด ด้วยการแปรรูปโดยการตากแห้ง ซึ่งตอนนี้สามารถทำรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้รัฐบาลจะออกมาตรการขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่นำใบกระท่อมไปผลิตเป็นยาเสพติด และนำไปขายออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยการควบคู๋ก่บการ ตรวจเข้มการขนย้ายตามแนวชายแดนเป็นหลักเพื่อไม่ให้ใบกระท่อมออกไปนอกประเทศ

การจับกุมการขายใบกระท่อม เนื่องจากเมื่อนำไปผลิตเป็นยารักษาโรคสามารถสร้างรายได้มากกว่า รัฐบาลมาเลเซียจึงปราบปรามการลักขนใบกระท่อมเข้าประเทศไทยอย่างหนัก