ผจก.ธนาคารกรุงไทย เตือนประชาชนหมั่นสังเกตธนบัตรที่ได้รับมา หลังพบการแพร่ระบาดของธนบัตรปลอมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

1277

นายสิทธา พันธุนรากุล ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาสุไหงโก-ลก กล่าวว่า ตามที่ปรากฏข่าวว่าพบการแพร่ระบาดของธนบัตร ฉบับละ 1,000 บาท 100 บาท 50 บาท และ 20 บาท ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะที่อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสนั้น ในส่วนของอำเภอสุไหงโก-ลกยังไม่พบการใช้ธนบัตรปลอมในพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อความไม่ประมาทจึงขอให้ประชาชนหมั่นสังเกตธนบัตรที่ได้รับมาว่าเป็นธนบัตรจริงหรือไม่ด้วยวิธีการ ดังนี้ สัมผัส ยกส่อง และพลิกเอียง​ โดยสังเกตจุดสำคัญต่างๆ บนธนบัตรอย่างน้อย 3 จุดขึ้นไป ประกอบด้วย

เนื้อสัมผัสของธนบัตรจริงจะมีเส้นนูนขึ้นมาจากเนื้อกระดาษ ภาพและลายเส้นที่ได้จึงมีรายละเอียดคมชัด ซึ่งใช้ในการพิมพ์พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ คำว่า “รัฐบาลไทย” ตัวอักษรและตัวเลขแจ้งชนิดราคา เมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ ​จะรู้สึก ธนบัตรไทยมีลายน้ำเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลังของธนบัตร นอกจากนี้ ลายน้ำยังมีรูปลายไทยที่มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษวางควบคู่ไว้ ซึ่งมีรูปลักษณ์แตกต่างกันไปตามชนิดราคาและแบบของธนบัตร เกิดจากขั้นตอนการผลิตกระดาษโดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่ฝังแถบพลาสติกขนาดเล็กเคลือบด้วยสีโลหะไว้ในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง และมีบางส่วนของแถบปรากฎให้เห็นเป็นระยะที่ด้านหลัง และจะเปลี่ยนสีเมื่อเปลี่ยนมุมมอง ภายในแถบจะมีตัวเลขและตัวอักษรแจ้งชนิดราคาขนาดเล็ก เมื่อยกธนบัตรส่องดูกับแสงสว่างจะมองเห็นและอ่านได้ชัดเจนทั้งสองด้าน​เกิดจากเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ภาพได้ทั้งสองด้านในเวลาเดียวกัน ทำให้ลวดลายที่ออกแบบไว้ในตำแหน่งตรงกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังซ้อนทับกันสนิท หรือประกอบกันขึ้นเป็นลวดลายหรือภาพที่สมบูรณ์ สามารถสังเกตได้ด้วยการยกธนบัตรขึ้นส่องดูกับแสงสว่างเป็นหมึกพิมพ์ซึ่งสามารถเปลี่​​ยนจากสีหนึ่งสลับเป็นอีกสีหนึ่งเมื่อมองจากต่างมุม สังเกตเห็นได้ด้วยการพลิกเอียงธนบัตรเป็นตัวเลขที่ซ่อนอยู่ในลวดลายเส้นนูน จะมองเห็นได้เมื่อพลิกเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง โดยมองผ่านจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตร ​​ลวดลายบางส่วนออกแบบให้มีตัวเลขหรือตัวอักษรขนาดจิ๋วซ่อนไว้อย่างกลมกลืน เพื่อให้ยากต่อการปลอมแปลง จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อใช้แว่นขยาย พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษเรืองแสง เป็นหมึกพิมพ์ซึ่งสามารถมองเห็นการเรืองแสงเมื่ออยู่ภายใต้รังสีเหนือม่วง ซึ่งนำมาใช้บริเวณลวดลายสีพื้น หมวดอักษรและเลขหมายของธนบัตร

พร้อมกันนี้ นายสิทธา พันธุนรากุล ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาสุไหงโก-ลกได้เตือนบุคคลที่รับหรือจ่ายธนบัตรปลอมที่มีการสอดแทรกมากับธนบัตรจริงในการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยความผิดของผู้ปลอม มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 240 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท ด้านของผู้นำไปใช้ จะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสามหมื่นบาท

 

Cr.สวท.สุไหงโก-ลก