“มนตรี”ถอยอ.ประเสริฐ คัมแบคประธานสหกรณ์สันติชน

161

สหกรณ์อิสลามสันติชนจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกเพื่อรายงานกิจการสหกรณ์ปี 2559 รายงานสถานะการเงินและแบ่งกำไรเงินปันผล 4 เปอร์เซ็นต์ จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ทุนสวัสดิการสมาชิก อนุมัติยอดจ่ายซะกาตและพิจารณาแผนงานและงบประมาณสหกรณ์ปี 2561 รายงานโดยนายมนตรี มุขตารี ประธานสหกรณ์

หลังจากนั้นที่ประชุมได้เลือกประธานสหกรณ์คนใหม่แทนคนเดิมที่หมดวาระ ที่ประชุมใหญ่ได้เสนอนายประเสริฐ มัสซารี กลับเข้ามาเป็นประธานสหกรณ์อีกครั้งโดยไม่มีคู่แข่ง แล้วเลือกกรรมการอีก 4 คน คือ นายอดุลย์ ปู่ทอง นายสมเกียรติ เจ๊ะสมัน นายประเสริฐ วงษ์สันต์ นางมาลี บุญชม เลือกตั้งผู้ตรวจกิจการสหกรณ์ 2 คน

ในงานมีการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 20 ทุน ทุนละ 2,500 บาท สมาชิกผู้โชคดีที่เข้าประชุมได้รับรางวัลรวม 17 รางวัลได้แก่ ทีวีจอแบน 32 นิ้ว หม้อทอดไร้มัน เตาแก๊สอินฟาเรด หม้ออบความร้อน เตาปิ้งย่าง กาต้มน้ำไฟฟ้า และแก้วน้ำ อินทผลัม แจกให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม ในช่วงบ่าย 13.45 น.ประธานสหกรณ์คนใหม่เชิญคณะกรรมการชุดใหม่รวม 11 คนประชุมทันทีเพื่อเลือกตั้งที่ปรึกษาและเลือกประธานสินเชื่อ ประธานการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และประธานสวัสดิการสมาชิก

นายมนตรี มุขตารี อดีตประธานสหกรณ์อิสลามสันติชน เปิดเผยว่า สหกรณ์อิสลามสันติชน องค์กรของอิสลามที่ได้รับการจัดอันดับการดำเนินงานและการบริหารจัดการ ปี2559 ระดับ “ดีมาก” จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

ทั้งนี้ ในปี 2559 สหกรณ์อิสลามสันติชน มีรายได้รวมทั้งสิ้น 7,763,266.21 บาท มีค่าใช้จ่าย 1,217,686.23 คงเหลือกำไรสุทธิ 6,545,579.98 บาท