โปรดเกล้าฯพล.อ.หญิง สุทิดาเป็นรองสมุหราชองครักษ์

394

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการแต่งตั้ง พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เป็น รองสมุหราชองครักษ์

 วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ ความว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา นายทหารสัญญาบัตร สังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) เป็น รองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์ (อัตราเงินเดือน น.9) รับราชการสนองพระเดชพระคุณ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2560

ภาพและข้อมูลจาก เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา