เขตหลักสี่ นัดเก็บขยะใหญ่ โทรเลย

108

นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า เพื่อเป็นการลดการตกค้างของขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย และสิ่งของเหลือใช้ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการทิ้งวัสดุเก่าชิ้นใหญ่ที่ได้ไม่ได้ใช้แล้วประเภทวัสดุเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้สำนักงาน อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ตู้ ที่นอน ฯลฯ สำนักงานเขตหลักสี่จึงได้จัดกิจกรรม นัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่โดยกำหนดจัดเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนออกจัดเก็บในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 จัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงขอให้ผู้ที่ต้องการทิ้งวัสดุสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วดังกล่าวให้นำไปวางไว้หน้าบ้านของท่านตามวันเวลาดังกล่าวเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเก็บให้ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ     เขตหลักสี่ โทร. 0 2982 2096-7 หรือโทร. 0 2982 2081-2 ต่อ 7434 ,7436 ในวันและเวลาราชการ