นักธุรกิจมุสลิมกว่า 100 ท่าน ร่วมพลังงานละศีลอด มุ่งมั่นเดินหน้าร่วมมือธุรกิจ

645

นักธุรกิจมุสลิมกว่า 100 ท่าน ร่วมพลังสามัคคี ในงาน Iftar family dinner 2017
เมื่อวันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 มีการรวมตัวของนักธุรกิจมากกว่า 100 ท่านในสาขาต่างๆ ภายใต้ภาคส่วน MBM (Muslim Matching Business) และ TMTA(สมาคมนักธุรกิจการค้าไทยมุสลิม: Thai Muslim Trade Association) ในงานเลี้ยงละศีลอด (Iftar Family Dinner 2017) ณ ทาเล้น โคสเปซ รามคำแหง กรุงเทพฯ ในการจัดเลี้ยงครั้งนี้ บริการอาหารหลัก โดยจีระพัน เคทเตอริ่ง และมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนหลักในการจัดงาน คือ บริษัท ทาเลนท์ ครีเอชั่น จำกัด (ให้:การรับที่ไม่สิ้นสุด) และ บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จำกัด (สำนักข่าว มุสลิมไทยโพสต์)
คุณอนันต์ ยาชะรัด ประธานกลุ่ม MBM และประธานในพิธี เผยว่า กิจกรรมในครั้งมีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญคือการแสดงพลังความรัก ความสามัคคี ของนักธุรกิจมุสลิมในภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนรอมฏอน การที่ได้มาพบเจอ สานสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนั้น เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของทุกๆคน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้จะได้มีการพัฒนาต่อยอด และขยายความสัมพันธ์ไปยังส่วนต่างๆของประเทศไทยและประเทศอื่นๆต่อไปในอนาคต

คุณอดุลย์ วงเสงี่ยม นายกสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม เผยว่าเป็นความประทับใจครั้งยิ่งใหญ่ที่มีการร่วมตัวกันในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีกิจกรรมในลักษณะนี้ต่อๆไป ขยายไปยังทั่วประเทศ
ทั้งนี้ในปัจจุบันทางสมาคมฯ มีเครือข่ายในจังหวัดต่างๆ และมีสมาชิกกว่า 300 ท่าน ซึ่งทั้งหมดนี้กำลังสานต่อกิจกรรมของสมาคมฯให้มีความโดดเด่นมากขึ้นต่อไป
เผยอีกว่า สมาคมฯในปัจจุบันเปิดรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมสมาคมฯอย่างไม่จำกัด โดยรับตั้งแต่ผู้สนใจทำธุรกิจ ผู้เริ่มต้น หรือรวมไปถึงธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่อหวังว่าการรวมตัวแบบกลุ่ม ภายใต้ร่มเงาของสมาคมฯ จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงภาคธุรกิจของมุสลิมไทย ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไป
บัญญัติ ทิพย์หมัด บรรณาธิการบริหารสำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ ซึ่งเป็นตัวแทนในภาคสื่อมวลชนมุสลิม เผยว่า สื่อมวลชนในแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทีวี วิทยุ สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เห็นพัฒนาการของนักธุรกิจมุสลิมไทยรุ่นใหม่ ที่หันหน้ามาร่วมกัน ปรึกษาหารือ ประสานความสามัคคีแสดงพลังความคิด ในการขับเคลื่อนสังคมธุรกิจไทย ทั้งนี้ภาคสื่อมวลชนมีความพร้อมและยินดีเป็นอย่างมากในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและกิจการของสมาชิกทุกๆคน เพื่อให้สังคมไทยได้รับรู้มากยิ่งขึ้นในอนาคต
งานเลี้ยงละศีลอดประจำเดือนรอมฏอน จะมีขึ้นในหลายๆภาคส่วนขององค์การต่างๆทั่วประเทศไทยทั้งเอกชน-รัฐบาล และทั่วโลก เนื่องจากว่า เดือนรอมฏอนเป็นที่ประเสริฐสุดสำหรับมุสลิมทั้งโลกนั้นเอง – มุสลิมไทยโพสต์