ชื่นชม! ร้านวากัฟ” มอบชุดรายอให้เด็กกำพร้าชายแดนใต้

113

“ร้านวากัฟ” มอบชุดรายอให้เด็กกำพร้าชายแดนใต้

“ร้านวากัฟ” เพื่อเด็กกำพร้า มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างความสุขให้เด็กกำพร้า ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบชุดรายอกว่า 2,000 ชุด ไว้สวมใส่ในวันรายออีฎิ้ลฟิตรี