ตบหน้าคนมักง่าย!จิตอาสาร่วมเก็บขยะเกลื่อนหาดนราทัศน์หลังฮารีรายอ

377

ตามที่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวพักผ่อนที่หาดนราทัศน์ จ.นราธิวาสเนื่องในวันหยุดอิดิ้ลฟิตริ และมีการทิ้งขยะเกลื่อนชายหาด จนเป็นที่สังเวชใจในความมักง่าย ขาดจิตสำนึกนั้น ล่าสุด บรรดาจิตอาสา ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา และชาวบ้านจิตอาสาได้ลงพื้นที่หาดนราทัศน์ เพืรอทำความสะอาด เก็บขยะหาดนราทัศน์ จนกลับมาสะอาด สวยงามดังเดิม

“แท้จริงความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา”ฮาดิษ