คลิปสท.ท่าชนะ สุราษฎร์ฯชกชาวบ้านที่ทวงถามสิทธิ์เงินชดเชย ตั้งกรรมการสอบแล้ว โวยบ้านติดกันหลังหนึ่งได้ 10,000 อีกหลังไม่ได้

253

เมื่อ วันที่ 30 มิ.ย.60 เกิดเหตุการณ์ สท.เทศบาลตำบลท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานีชกต่อยชาวบ้านเมื่อถูกทวงถามถึงเรื่องงบช่วยเหลือน้ำท่วมไม่ทั่วถึงและไม่โปร่งใสที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าชนะ ขณะที่ชาวบ้านในตำบลท่าชนะกว่า 300 คนกำลังเข้าคิวรอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อต้นปีนี้ โดยเหตุชกต่อยเกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาจนเป็นข่าวครึกโครม

การดำเนินการ เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 1 ก.ค.60 ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศุภวัชร ศักดา รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายอวยชัย อินทร์นาค ผวจ. เปิดแถลงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างมาก ทำให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเสียหาย ที่ทาง สท.กระทำการดังกล่าวกับชาวบ้าน ทั้งนี้ด้วยอำนาจหน้าที่ของเทศบาลพิจารณาว่าความประพฤติในการกระทำ ทำให้เสื่อมเสีย ทำให้สมาชิกภาพผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ตามมาตรา 49 (7) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 โดยให้ทางเทศบาลสอบสวนรายละเอียดหาสาเหตุจริงๆว่าเกิดจากอะไร ทางจังหวัดจะลงไปกำกับดูแลอีกทีหนึ่ง โดยให้ความเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย

อย่างไรก็ตามสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับงบประมาณที่จัดสรรลงมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมทางจังหวัดจะทำการเอ็กซเรย์อย่างละเอียดว่ายังมีตกค้างอีกหรือไม่ และพื้นที่ใดมีปัญหาบ้าง  อย่างไรก็ตามหากชาวบ้านไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ไปตรวจสอบรายละเอียดที่จังหวัดได้ตลอดเวลา ว่ามีชื่อตกหล่นหรือไม่

ส่วนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอท่าชนะ ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอท่าชนะ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 ซึ่งทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559  โดยครั้งที่ 1 ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 จำนวน 646 ครอบครัว เป็นเงิน 3,175,670 บาท และครั้งที่ 2 ผู้ประสบภัยที่              ตกหล่นยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออีกจำนวน 896 ครอบครัว เป็นเงิน 3,145,500 บาท ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เสนอคณะกรรม ก.ช.ภ.จ.พิจารณาช่วยเหลือโดยใช้เงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจากเงิน  ทดรองราชการในอำนาจของนายอำเภอได้ใช้จ่ายไปหมดแล้ว
จากนั้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)      ด้านการดำรงชีพของอำเภอท่าชนะ จำนวน 896 ครอบครัว เป็นเงิน 3,145,500 บาท ส่วนกรณีนางทุเรียน สุทธิ ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งไม่มีรายชื่อในการขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย เนื่องจากได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือต่อทางอำเภอท่าชนะเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นการยื่นขอรับความช่วยเหลือหลังจากทางอำเภอได้ส่งเรื่องเพื่อเข้าประชุม ก.ช.ภ.จ.แล้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประสานอำเภอท่าชนะเพื่อให้การให้การช่วยเหลือ นางทุเรียน สุทธิ พร้อมผู้ประสบภัยรายอื่น ๆ ที่ตกค้างเพื่อพิจารณาประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อขอขยายระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

ภาพที่ชาวท่าชนะโพสต์ในโลกโซเชียล ระบะ บ้านอยู่ตรงกันข้าม หลังหนึีงได้ 10,000 บาท แตอีกหลังไม่ได้เลย