สายหมอยังแข็ง! บอร์ดนโยบายไทยพีบีเอส เลือก “รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล” เป็น ผอ.ไทยพีบีเอสคนใหม่

230

วันที่ 7 กรกฎาคม ได้มีการประชุมบอร์ดนโยบายสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อเลือกผู้มาดำรงตำแหน่งผู็อำนวยกการทีพีบีเอสคนใหม่ โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าที่ประชุม 2 คือ นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ อดีตผู้บริหารเครือเนชั่น และรศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล อดีตรองผอ. ไทยพีบีเอส ที่ประชุมได้มีมติเลือก รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล เป็น ผอ.ไทยพีบีเอสคนใหม่ด้วยคะแนน 2 ใน 3 ของที่ประชุมจำนวน 7 คนที่เข้าประชุม จาก 9 คน โดย 2 คนไม่เข้าประชุม

คะแนนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นกรรมการสาย สสส.ยังเหนียวแน่น