โพล คนไทย 72% ยังเชื่อมั่นพล.อ.ประยุทธ์ ต้องการให้เลือกตั้งปี 60

360

โพล คนไทย 72% ยังเชื่อมั่นพล.อ.ประยุทธ์ แต่กังวลปัญหาเศรษฐกิจมากที่สุด และต้องการให้คสช.ทำตามโรดแมป เลือกตั้งปีหน้า

ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดผลสำรวจ เรื่อง โพล โรดแมปการเมือง เลือกตั้งปีหน้ากรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,241 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่12 – 17 ธันวาคม ที่ผ่านมา พบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.5 ระบุโครงการแจกเงินของรัฐบาลให้กับผู้มีรายได้น้อยมีประโยชน์ และ ร้อยละ 79.5 ระบุโครงการ ช้อปช่วยชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลมีประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ประชาชนจำนวนมากหรือร้อยละ 46.3 ยังคงกังวลทุกปัญหาได้แก่ ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รองลงมาคือร้อยละ 22.2 กังวลปัญหาเศรษฐกิจมากที่สุด ร้อยละ 17.4 กังวลปัญหาการเมืองมากที่สุด และร้อยละ 14.1 กังวลปัญหาสังคมมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.5 ยังคงเชื่อมั่น พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า พยายามแก้ปัญหาชาติจริงจัง

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.8 ระบุ รัฐบาลควรทำตามโรดแมปการเมือง เลือกตั้งปีหน้า

 

ตารางที่ 1แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ประโยชน์ของโครงการแจกเงินของรัฐบาลให้กับผู้มีรายได้น้อย

อันดับที่ ความคิดเห็น ค่าร้อยละ
1 มีประโยชน์ 74.5
2 ไม่มีประโยชน์ 25.5
  รวมทั้งสิ้น 100.0

 

ตารางที่ 2แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ประโยชน์ของโครงการ ช้อปช่วยชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจ

อันดับที่ ความคิดเห็น ค่าร้อยละ
1 มีประโยชน์ 79.5
2 ไม่มีประโยชน์ 20.5
  รวมทั้งสิ้น 100.0

 

 ตารางที่ 3แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความ กังวล ต่อปัญหาอะไรมากที่สุด ระหว่างปัญหาการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจ หรือปัญหา สังคม

อันดับที่ ความคิดเห็น ค่าร้อยละ
1 กังวลหมดทุกปัญหา 46.3
2 ปัญหาเศรษฐกิจมากที่สุด 22.2
3 ปัญหาการเมืองมากที่สุด 17.4
4 ปัญหาสังคมมากที่สุด 14.1
  รวมทั้งสิ้น 100.0

 

ตารางที่ 4แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ เชื่อมั่น พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าพยายามแก้ปัญหาชาติจริงจัง

อันดับที่ ความคิดเห็น ค่าร้อยละ
1 เชื่อมั่น 72.5
2 ไม่เชื่อมั่น 27.5
  รวมทั้งสิ้น 100.0

 

ตารางที่ 5แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ รัฐบาล ควรทำตามโรดแมปการเมือง เลือกตั้ง ปีหน้า

อันดับที่ ความคิดเห็น ค่าร้อยละ
1 ควร 77.8
2 ไม่ควร 22.2
  รวมทั้งสิ้น 100.0

ดร.นพดล  กรรณิกา  โทร. 087.33.555.99สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL)โทร 02.308.0444      www.superpollthailand.net