ชาวสวนยางบุกศาลาสงขลา ยื่นรัฐบาลแก้ราคายางตกต่ำ “อนุมัติ อาหมัด”หน้าเสื่อรับข้อเรียกร้อง

423

ชาวสวนยางพารานำโดย สมาพันธ์เกษตรกรจังหวัดสงขลา และเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวนประมาณ 300 คน เป็นผู้แทนจากจังหวัดสงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ปัตตานี และ พัทลุง ได้รวมตัวที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาเพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคายางกต่ำ ชาวสวนยางพาราต้องการให้ราคายางพาราสูงในอัตรากิโลกรัมละ 70 บาท และได้เสนอแนวทางของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญสรุปได้ คือ เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในโครงการต่างๆ และตัวผสมหลักในพลาสติกต่างๆ

พร้อมกันนี้มีการยื่นข้อเสนอแก่ผู้แทนประธาน สนช ได้แก่ 1.ขอให้ DSI มีการตรวจสอบตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าทุกตลาดว่ามีการบิดเบือนกลไกการตลาดในมติต่างๆหรือไม่

2.ให้ DSI ปปช.ดำเนินการตรวจสอบสต๊อกยางพาราของรัฐในโครงการต่างๆว่ามีการลักลอบนำยางพาราดข้าสู่ตลาดเพื่อกลับมาขายใหม่หรือใหม่

3.ให้ตั้งองค์กรเฝ้าระวังราคายางตกต่ำ

ชาวสวนยางได้ประชุมร่วมกับทางจังหวัด เพื่อหารือข้อเรียกร้องดังกล่าว ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด

นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) อดีตส.ว.สงขลา เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เป็นตัวแทนไปรับหนังสือจากตัวแทนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่ำแทนสภาที่ศาลากลาง จ.สงขลา ซึ่งจะนำข้อเรียกร้องไปเสนอต่อสนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยเรียบร้อย มีทหาร ตำรวจ เเละอส.จำนวนมาก ตรึงกำลังเข้มเพื่อไม่ให้มีการสร้างสถานการณ์ของมือที่ 3