ฝนตกสะสม น้ำป่าทะลัก 2 หมู่บ้านวังชิ้น แพร่ เกษตรกรเดือดร้อนหนัก

25

ฝนตกหนักติดต่อหลายวัน เกิดน้ำสะสมไหลหลากลงมาท่วม 2 หมู่บ้านในอำเภอวังชิ้น ถนนน้ำล้น ฝาย ไร่นา จมน้ำเสียหาย นายอำเภอวังชิ้นออกสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือ

08.00 น.นายณัฐวุฒิ เต็มเขียว นายก อบต.แม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น ออกตรวจความเสียหายจากน้ำป่าไหลลงลำห้วยสลก ม.4 และ ม.8 บ้านสลก ล้นเข้าท่วม 2 หมู่บ้าน เซาะถนนเชื่อมต่อสองหมู่บ้านเสียหาย รวมทั้งสะพานน้ำล้นที่สร้างข้ามลำห้วยสลกเข้าพื้นที่การเกษตรเสียหายจากน้ำป่า 4 จุด ทำให้ชาวบ้านที้กำลังทำนาเดือดร้อนหนัก เดินทางเข้่าแจ้งความเสียหายให้นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอวังชิ้น ทราบเพื่อรายงานไปยังจังหวัดทราบต่อไป

สาเหตุน้ำป่าไหลหลากเกิดจากฝนตกสะสมต่อเนื่องนาน 3 วัน (10-13 ก.ค.)ทำให้น้ำป่าจากเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย และ น้ำป่าจากภูเขาพัดพาดิน หิน ลงมาในหมู่บ้าน และไหลลงน้ำลำห้วยไปทับถมนาข้าวที่ไถหว่านแล้วนับพันไร่ รวมทั้งกระแสน้ำยังพัดถนนน้ำล้นที่เป็นเส้นทางการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรของ 2 หมู่บ้านเสียหายใช้การไม่ได้