ผู้ว่าฯสุราษฎร์ฯชวนเที่ยวงานวันเงาะโรงเรียน บ้านนาสาร 22 ก.ค.-2 สิงหาคม

437

พ่อเมืองสุราษฎร์ธานี เชิญเที่ยวงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร ประจำปี 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองนาสาร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน “เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสารสุราษฎร์ธานี และกิ่งกาชาด ประจำปี 2560” ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณริมคลองฉวาง อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางด้านการเกษตรของอำเภอบ้านนาสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงาะโรงเรียน ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างแพร่หลาย รวมทั้งเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตพืชผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำเภอบ้านนาสารอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมในงานดังกล่าว ได้แก่ การแข่งขันกินเงาะริมคลองฉวาง การแข่งขันกีฬาชกมวยไทย การแข่งขันจักรยานยนต์นาสาร super cross 2017 การแข่งขันจักรยานทางเรียบเมืองเงาะไบค์ การแข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุก การประกวดธิดาเงาะโรงเรียนนาสาร และอื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาทิ เงาะโรงเรียน มังคุด ทุเรียน เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ กิจกรรมเมืองนาสารเมืองน่าเที่ยว ทริปที่ 1 เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมา นำชมสวนเมืองแบบตามรอยพ่อสานต่อพระราชปณิธาน ชมภูผาทราย ชมทัศนียภาพที่สวยงามของนาสารและอาหารพื้นบ้านอร่อย ทริปที่ 2 แวะชมต้นแรก และโบราณสถาน/โบราณวัตถุมากมายกลางเมืองนาสาร ทริปที่ 3 ชมแหล่งท่องเที่ยวที่ทางธรรมชาติอันหลากหลาย และทริปที่ 4 ชมเมืองสวยตามรอยพ่อ เจ้าแม่กวนอิม 1000 ไร่ แวะชิมช้อปสละสวนอาทิตย์ และอื่นๆอีกมากมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเมืองนาสาร 077 – 341018