อดีต ส.ส.ยโสธร เร่งทหารแก้ปัญหา”อีสานขาดน้ำ”เป็นวาระเร่งด่วน หวังคนอีสานมีชีวิตที่ดี

45

วันที่18กค.คณะกรรมการสร้างความปองดองของ กอ.รมน. ได้เชิญผู้ที่เคยร่วมสัมนาและให้ความคิดเห็น ทั้ง20 จังหวัด มาร่วมฟังผลสรุปและให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม จ.ยโสธรได้รับเชิญประมาณ17คน รวมส่วนราชการและทหารด้วยก็20กว่าคน นำโดยรองผู้ว่าวีรวัฒน์และพอ.ฉกาจพงษ์ และนายรณฤทธิชัย คานเขต อดีต ส.ส.ยโสธร เข้าร่วมการสัมมนา

นายรณ กล่าวว่า หลังจากฟังบทสรุป ได้เสนอให้บรรจุเรื่องน้ำเป็นวาระเร่งด่วน เพราะน้ำคือชีวิตของเกษตรก่อน มีน้ำเกษรกรก็มีอาชีพ สามารถเพาะปลูกได้ ก็มีเงิน ในอดีตที่ผ่านมาหลายๆรัฐบาลไม่ได้แก้ไขเรื่องน้ำให้คนอิสาน ระบบชลประทานมีไม่ถึง15เปอร์เซ็นต์ จะให้คนอิสานลืมตาอ้าปากได้ต้องมีน้ำในการประกอบอาชีพ จะแก้เรื่องความยากจนให้พี่น้องเกษตรกรต้องให้เขาประกอบอาชีพได้ เพื่อให้เขามีเงิน ศาสตร์ของพระราชาน้ำคือชีวิต