ทหารพรานจับมือจ.นราฯนำหน่วยแพทย์บริการชาวระแงะ

87

ผบ.ฉก.ทพ.49 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ในพื้นที่ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

เมื่อ 20 ก.ค. 60 เวลา 09.00 น. พ.อ.จรูญ จตุรงค์ ผบ.ฉก.ทพ. 49 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน สอบถามทุกข์สุข ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อนำไปพิจารณาวางแผน และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านยะออ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

ด้าน นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เป็นโครงการที่จังหวัดได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งการออกบริการครั้งนี้ ได้ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนราธิวาส จึงเป็นโอกาสดีของประชาชน จะได้รับการตรวจรักษา และได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง รวมทั้งยังมีบริการของหน่วยงานอื่นๆ เช่น การให้บริการด้านเกษตร บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการตัดผม จำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูก พร้อมมอบทุนการศึกษาและชุดนักเรียน ให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค คนยากจน คนพิการ คนชรา หลังจากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยปลัดจังหวัดนราธิวาส เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอจะแนะ และส่วนราชการ เดินเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน

Cr.io-pr.org