กฟผ.หาแนวทางฟังความเห็นโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่

40

กฟผ. เร่งหารือแนวทางรับฟังความเห็นโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ชงกบง. มกราคา 60 คนในชุมชนให้ความร่วมมือ

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่นั้น ล่าสุดขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหารือวิธีการและแนวทางในการรับฟังความคิดเห็นก่อนที่จะสรุปแนวทางและดำเนินการ คาดว่าจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในเดือนมกราคม 2560โดยกระบวนการเหล่านี้กฟผ.จะไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่อย่างใด ทั้งนี้อยากให้ชาวกระบี่ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าชุมชนแท้จริง ต้องการอย่างไรไม่ทางใดก็ทางหนึ่งว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยให้ชัดเจน ด้วยวิธีการใดก็ตาม เช่น ลงชื่อสนับสนุนหรือคัดค้าน หรืออาจใช้วิธีติดป้ายสนับสนุนหรือคัดค้าน ขอให้ชุมชนออกมาปกป้องสิทธิของคนในชุมชน ไม่ให้คนนอกพื้นที่มาเป็นผู้กำหนดความต้องการแทนชุมชน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ได้เปิดซองประมูลและได้ผู้รับเหมาแล้ว วงเงิน 3.2 หมื่นล้านบาท และท่าเรือ 1 หมื่นล้านบาท แต่ตามสัญญาที่ระบุไว้แต่ยังไม่มีการดำเนินการก่อสร้างจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล หากประชาชนไม่ต้องการและรัฐบาลสั่งระงับ ก็จะใช้แนวทางอื่นอาจเป็นแก๊สหรือพลังงานหมุนเวียน แต่จะมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงพลังงานเพราะแก๊สต้องนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ราคาพลังงานทดแทนอาจแพงขึ้นตามต้นทุน แต่เหล่านี้ก็ขึ้นกับการตัดสินใจของประชาชนว่าจะเลือกอย่างไร โดยการก่อสร้างที่ยังไม่เริ่มทำให้ผู้รับเหมามีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เดิมคาดว่าค่าไฟฟ้าโดยยังไม่รวมค่าดำเนินการจะอยู่ที่ 2.60 บาท หากสามารถก่อสร้างตามแผน และ เปิดดำเนินการในปี 2562 แต่ขณะนี้แผนเปิดดำเนินการเลื่อนออกไปปี 2565 ชึ่งค่าไฟฟ้าฯ ขณะนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.70 บาทแล้ว

Cr.innnews