กรงปินังจัดตาดีสัมพันธ์คึกคัก ทหาร-ชาวบ้านจับมือทำงาน

76

เมื่อ 23 ก.ค.60 จ.ส.อ.วิชิต ศิริมา เป็นผู้แทน ผบ.ร้อย.ฉก.ทพ.3316 พร้อม กพ. ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ,ผู้นำชุมชน,ผู้นำศาสนา,บัณฑิตอาสา,ลูกจ้าง4500,ประชาชน เข้าร่วมงานมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ จังหวัดยะลา ในวันที่ 22-23 กรกฏาคม 2560 โดยมี นาย นายระเด่น สะมะแอ รองนายก อบจ.ยะลา เป็นประธานกล่าวพิธีปิดฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ม.4 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จว.ยะลา ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย