มุสลิมจังหวัดลำปางร่วมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา

130

จังหวัดลำปางจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีทำบุญตักบาตร พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

28 กรกฎาคม 2560 นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาล ได้รับพระมหากรุณาพระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และได้เห็นชอบให้ทุกจังหวัดจัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดลำปางได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ด้านหลังศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง โดยในเวลา 07.00 น. จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 66 รูป, เวลา 08.39 น. จัดพิธีทางศาสนา 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ พระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ / ศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดุอาขอพรจากพระอัลลอฮ์ / ศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิกและนิกายโปแตสแตนท์ ประกอบพิธีนมัสการพระเจ้า กล่าวคำอธิษฐานถวายพระพร และศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู – ซิกซ์ ประกอบพิธีสวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา จากนั้นเวลา 10.15 น. จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยกำหนดการแต่งกายของข้าราชการผู้เข้าร่วมพิธีฯ สวมชุดกากีคอพับแขนยาว และเครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ สำหรับสมาชิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป สุภาพบุรุษ สวมเสื้อพระราชทานแขนยาว สีขาวนวล กางเกงสีดำ ประดับเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ไว้ทุกข์ สุภาพสตรี สวมชุดผ้าซิ่น สีขาวนวล หรือชุดสุภาพ สีขาวนวล ประดับเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ไว้ทุกข์

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
ภาพจาก ห้องไลน์ มัสยิดอัลอิคลาส จ.ลำปาง