ไอแบงก์ขยายเวลารับสมัคร รองและผู้ช่วยเอ็มดี ถึง 30 ธันวาคม

69

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) ขยายเวลาการรับสมัครผู้บริหารระดับ รองกรรมการผู้จัดการ 2 อัตรา และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 6 อัตรา โดยขยายเวลาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ibank.co.th/2010/th/news/ibank-news-detail.aspx?txtPage=1&Types=3&ID=956 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2650-6999 ต่อ 7059 7069 , 7182 ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

คลิกดูรายละเอียด ประกาศขยายเวลาการสรรหา – ภายนอก (1) ประกาศขยายเวลาการสรรหา – ภายนอก (2) ประกาศขยายเวลาการสรรหา – ภายนอก