ไอแบงก์ย้ายสาขาพังงาจากห้างเอ็นเค. มาใกล้มัสยิดปากีสถาน อำนวยความสะดวกลูกค้ามุสลิม

350

นายธีระ ยีโกบ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา 2 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจสาขา  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) รับมอบกระเช้าดอกไม้ จากนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในโอกาสเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับไอแบงก์สาขาพังงาแห่งใหม่ จากเดิมสาขาตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารห้างสรรพสินค้า เอ็นเค.ชอปปิ้งมอลล์ และได้ย้ายสาขามาอยู่ที่ 235/1-2   ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ใกล้มัสยิดปากีสถาน เพื่ออำนวยความสะดวกและพร้อมให้บริการลูกค้ามุสลิมได้อย่างทั่วถึง  นอกจากนี้ ทางสาขายังได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ที่เรียนดีแต่ยากจน  รวมจำนวน 7 ทุน อีกด้วย ณ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาพังงา