ได้ทำแล้ว!ที่ละหมาด ร.ร.อบจ.ภูเก็ต อึ้ง!ผู้นำท้องถิ่นมุสลิมค้าน

2720

วันที่ 8 สิงหาคม ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ทำหนังสือปฏิเสธการจัดทำห้องละหมาดให้กับนักเรียนโรงเรียน อบจ. โดยให้เหตุผลว่า ไม่ใช่โรงเรียนปอเนาะ และไม่มีสถานที่เพียงพอนั้น วันที่ 7 สิงหาคมบรรดาผู้นำศาสนาและผู้ปกครองในพื้นที่ ได้เดินทางไปเจรจากับผู้บริหารโรงเรียน ได้ข้อสรุปอนุญาตให้มีการจัดทำห้องละหมาดให้กับนักเรียนมุสลิม โดยมีการใช้สถานที่บริเวณใต้บันได ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างและเพียงพอในการใช้ประโยชน์การละหมาดของนักเรียน

มีรายงานว่า ในการเจรจามีผู้นำท้องถิ่นซึ่งเป็นมุสลิมร่วมเจรจาด้วย และมีท่าทีไม่เห็นด้วยกับการจัดทำที่ละหมาด ให้เหตุผลว่า เมื่อไม่พร้อมก็ไม่ควรทำ