ของบริจาคพี่น้องมุสลิม พร้อมถึงมือชาวสกลนคร

319

วันที่ 12 ส.ค.60 พี่น้องมุสลิมอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนครในนามสำนักจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งปรัเทศไทย ได้ช่วยกับแพคสิ่งของเพื่อนำไปแจกจ่าย มีประชุมเตรียมความพร้อม เพื้อวางอผนนำถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ถุง ไปแจกจ่าย ณ ชมรมมุสลิม ม.เกษตรศาสตร์ จ.สกลนคร

ทั้งนี้ จุฬาราชมนตรีได้อนุมัติเงิน 1 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และจะเดินทางไปแจกของด้วยตนเองในวันที่ 14 ส.ค.ที่จ.สกลนคร