ของบริจาคมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ ส่งถึงสกลนคร 13 สิงหาคม

67

วันที่ 12 สิงหาคม บรรดาอาสาสมัครทั้งชายและหญิง ในนามมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ช่วยกันจัดเตรียมถึงยังชีพ สิ่งของจำเป็นในการดำเนินชีวิตเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวสกลนคร ที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยสิ่งของเหล่านี้ จะออกจากกรุงเทพฯ เวลา 20.00 น. ถึงสกลนคร ในช่วงเช้า หลังจากนั้นทีมอาสาสมัครที่ประจำที่สกลนคร จันำไปแจกจ่ายต่อไป

ทั้งนี้ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ ได้รับบริจาคงบประมาณจากหลายฝ่ายเพื่อจัดหาสิ่งจำเป็นแก่ผู้ประสบภัย รวมทั้งจะเข้าไปฟื้นฟูด้วย