แม่ทัพภาค 4 สัมมนาสื่อ ขอความเห็นแก้ปัญหาภาคใต้

48

เมื่อ 14 ส.ค.60 เวลา 15.30 น. พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)ภาค 4 เป็นประธานจัดกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน และรับทราบผลการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น “การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา จชต.” ณ ห้องนราทัศน์ 2 โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส