ฮอตไม่หยุด!”เอกรินทร์ อยู่บำรุง”รับรางวัล “ผู้ทรงคุณธรรม” จากรองราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

621

“เอกรินทร์ อยู่บำรุง”ฮอตไม่หยุด ล่าสุดได้รางวัล “ผู้ทรงคุณธรรม” จากมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา โดย ดร.ท่านผู้หญิง ภริณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นผู้มอบ

วันที่ 20 สิงหาคม เนื่องในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ”ประจำปี 2560 มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา ได้จัดงานพิธีประกาศเกียรติคุณรางวัล “แม่ดีเด่น” “ลูกกตัญญู” และ “บุคคลคุณธรรม” ประจำปี 2556 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร โดยมีจุดประสงค์เพื่อเชิดชูคุณค่าของคุณธรรม ความดีงาม คิดดี ปฏิบัติดีของผู้ที่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รวมทั้งกตัญญูต่อแผ่นดิน ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เทิดทูนยิ่งของชาวไทย โดยมีบุคคลในแวดวงต่างๆ ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง เข้ารับประทานรางวัลจาก ฯดร.ท่านผู้หญิง ภริณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา ปัจจุบัน มีดร.ยิ่งลักษณ์ หนุ่นภักดี เป็นประธาน จัดตั้งหลังวิกฤติเศรษฐกิจ เนื่องจากเห็นว่า ปัญหาสังคมส่วนหนึ่งมาจากการความเหลื่อมล้ำในสังคม และการขาดคุณธรรม ในชนบทยังมีความยากไร้ ขาดแคลน เด็กนักเรียน ขาดยาและเวชภัณฑ์ จึงได้ให้ความช่วยเหลือในชนบท อาทิ การเข้าถึงยาและการรักษาพยายาล ได้ดำเนินการมาแล้วประมาณ 2,000 หมู่บ้าน การประกาศเกียรติคุณรางวัลต่างๆ เพื่อยกย่องบุคคลที่ทำความดี ตอบแทนบุคคลที่เสียสละช่วยเหลือสังคม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

การประกาศเกียรติคุณประจำปี 2560 มีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณหลากหลายสาขา อาทิ พระภิกษุ นักธุรกิจ ผู้นำงานเพื่อสังคม และดารานักร้อง โดยผู้ที่เข้ารับรางวัล อาทิ ฝน ธนสุนทร, รุ่ง สุริยา, กล้วย เชิญยิ้ม, ลาลา ลูลู อดีตโปงลางสะออน โดยมีมุสลิม สาขาบุคคลผู้ทรงคุณธรรม คือ ดร.เอกรินทร์ อยู่บำรุง นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้เสียสละเพื่อสังคมมุสลิมมายาวนาน และรชต ลาตีฟี