ฟังแล้วอึ้ง! ศาลอินเดียพิพากษาให้ภรรยาหย่าสามี เหตุจาก”ห้องน้ำ” เป็นไปได้ขนาดนี้ ที่ต้องเดือดร้อนถึงนายกรัฐมนตรีทีเดียว

201

วันที่ 19 สิงหาคม ศาลในอุตระประเทศ ในอินเดีย ได้พิพากษาให้ภรรยาคนหนึ่งหญ่าขาดจากสามีได้ ด้วยเหตุผลที่สามีไม่ยอมสร้างห้องน้ำในบ้าน แม้จะเรียกร้องให้เขาสร้างห้องน้ำมานาน 5 หลังจากแต่งงาน ทำให้เธอต้องทนทุกข์ทรมานในการ “ถ่ายทุกข์” นอกบ้านในที่แจ้งในเวลากลางคืน

คำพิพากษาครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก ที่ศาลมีคำพิพากษาให้หย่าเรื่องห้องน้ำ ศาลเคยมีคำสั่งให้ภรรยารายหนึ่งกลับไปอยู่บ้านบิดาของเธอ เหตุผลเพราะสามีไม่ยอมสร้างห้องน้ำในบ้าน

มีรายงานว่า ชาวอินเดียวส่วนใหญ่ไม่สร้างห้องน้ำในบ้าน มีเพียง 30% ของประเทศเท่านั้น ที่มีห้องน้ำ แม้ว่า 90% ของประชากรจะมีโทรศัพท์มือถือใช้ก็ตาม ทำให้ชาวอินเดียส่วนใหญ่ทั้งหญิงและชายต้องถ่ายทุกข์ในที่แจ้งนอกบ้าน ซึ่งผู้หญิงจะถ่ายในเวลากลางคืน เหตุผลหนึ่งมาจากความยากจนที่ค่านิยมหนึ่งชาวอินเดียเห็นว่า การสร้างห้องน้ำในบ้านเป็นความสกปรก

นายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียประกาศว่า ภายในปี 2019 จะสร้างห้องน้ำให้ได้ 75 ล้านห้องทั่วประเทศ หลังจาก 2 ปีที่ผ่านมาสร้างได้ 20 ล้านห้อง