ภาษาอาหรับในชีวิตประจำวัน คำไหนใช้ในโอกาสไหน อ่านเถอะได้ประโชน์

8723
1- อินชาอัลลอฮฺ. ان شآءالله
หมายถึง : หากอัลลอฮฺทรงประสงค์ ใช้เมื่อคิดจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด
2- มาชาอัลลอฮฺ.. ماشاءالله
หมายถึง : รู้สึกยินดีในสิ่งต่างๆซึ่งแปลว่า พระประสงค์ของอัลลอฮฺ เมื่อพอใจสิ่งใดที่เกิดกับเรา หรือเมื่อเราเห็นสิ่งที่เราพอใจ
3- อัลฮัมดุลิลลาฮ.. الحمدلله
หมายถึง : บรรดาการสรรเสริญ เป็นของอัลลอฮฺ เป็นการสรรเสริญพระเจ้า เมื่อพอใจสิ่งใดที่เกิดกับเรา
4- อัสตัฆฟิรุลลอฮฺ.. استغفرالله
หมายถึง : ใช้พูดเมื่อ สำนึกผิดจากการกระทำบาป ซึ่งแปลว่าฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงอภัย
5- ลิฮุบ บิลลาฮฺ.. لحب الله
หมายถึง : ใช้พูดเมื่อเกิดความรักกับผู้ใด ซึ่งแปลว่า รักเพื่ออัลลอฮฺ
6- ฟีอะมานิลลาฮฺ.. في أمان الله
หมายถึง : ใช้พูดเมื่อจะจากกัน ซึ่งแปลว่าขออัลลอฮฺทรงคุ้มครอง
7- อัลลอฮุอักบัร.. الله اكبر
หมายถึง : คำสดุดีพระผู้เป็นเจ้ามีความหมายว่า อัลลอฮฺ พระผู้ทรงเกรียงไกร
8- ฟีซะบี่ลิลลาฮฺ.. في سبيل الله
หมายถึง : ในหนทางของอัลลอฮฺ เช่น บริจาคสิ่งของ หรือจ่ายทรัพย์สินเพื่อหนทางของอัลลอฮฺ
9- วัลอิยาซุบิลลาฮฺ.. وعياذبالله
หมายถึง : ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺ (ให้ห่างไกลจากสิ่งนี้) เป็นคำกล่าว ที่มักกล่าวกันเมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องไม่ดี เรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น
10- นะอูซุบิลลาฮิ มินซาลิก
.نعوذ بالله من ذلك
หมายถึง : ขออัลลอฮฺคุ้มครองเราให้ห่างไกลจากสิ่งนั้น
11- อินนาลิลลาฮฺ วะอินนา อิลัยฮิรอญิอูน
انّالله وانّاإليه راجعون
หมายถึง : แท้จริงนั้น ตัวเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และแน่นอนว่า เราจะต้องกลับไปยังพระองค์”
*โดยส่วนใหญ่แล้ว ใช้กล่าวเมื่อได้รับข่าวการเสียชีวิตของพี่น้องมุสลิม เป็นการเตือนสติตนเอง และผู้คนรอบข้างแต่ในบางครั้ง ก็อาจจะใช้กล่าวเมื่อประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน หรือเรื่องที่ไม่ดี เสมือนการอุทาน .
12- ญะซากัลลอฮฺค็อยร็อน
جزاكَ الله خيرا
หมายถึง : ใช้เวลา ขอบคุณ ผู้ชาย ความหมายประมาณว่า..ขออัลลอฮฺ ซ.บ. ทรงตอบแทนท่านชาย
13- ญะซากิลลาฮฺค็อยร็อน
جزاكِ الله خيرا
หมายถึง : ใช้เวลา ขอบคุณ ผู้หญิง ความหมายคือ ขออัลลอฮฺ ซ.บ.ทรงตอบแทนท่านหญิง
14- ญะซากุมุลลอฮฺค็อยร็อน
جزاكُمُ الله خيرا
หมายถึง ใช้เวลา ขอบคุณคนหลายๆคน อาจมีทั้งชายและหญิงรวมกัน หรือในกรณีที่เราไม่ทราบว่าคนพวกนั้นเป็น “เขา” หรือ “เธอ” ความหมายก็จะประมาณ.. ขออัลลอฮฺ ซ.บ.ทรงตอบแทนพวกท่าน !
* คำว่า ขอบคุณ กับ ญะซากัลลอฮฺ จะต่างกันก็ตรงความหมายที่เกินกว่าและลึกซึ้ง เพราะ “ขอบคุณ” ก็คือ คำแสดงความขอบใจในน้ำใจที่อีกฝ่ายมีให้ ส่วน “ญะซากัลลอฮฺค็อยร็อน” ในทางภาษาอาหรับแล้วความหมายจะกินเกินขึ้นไปอีก เพราะนอกจากจะเป็นคำแสดงความขอบคุณไปในตัวแล้ว ยังเป็นคล้ายๆกับการวิงวอน~วอนขอ ให้อัลลอฮฺ ซ.บ. ทรงตอบแทนบุคคลที่มีน้ำใจกับเราคนนั้นอีกทีหนึ่งด้วย
การกล่าว “ญาซากั้ลลอฮุ…” ที่ถูกต้อง
คำว่า “ญาซา” มีความหมายว่า “ตอบแทน”หรือ “ให้รางวัล” — ซึ่ง “รางวัล” นั้น ก็มีอยู่สองประเภท นั่นคือ “รางวัลที่ดี และ “รางวัลที่เลว”
การกล่าวเพียงแค่ “ญาซากั้ลลอฮฺ” นั้น จึงมีความหมายได้สองแบบว่า “ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนแก่ท่านซึ่งรางวัลที่ดีงาม” หรือ “ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนแก่ท่านซึ่งรางวัลที่เลวทราม”
ดังนั้น การกล่าวเพียงแค่ “ญาซากั้ลลอฮฺ” จึงเป็นการกล่าวที่ไม่ถูกต้อง เพราะมันอาจเป็นการดุอาอฺที่สาปแช่งผู้ที่เรากล่าวด้วย
การกล่าว “ญาซากั้ลลอฮฺ…” จึง ต้องมีคำมาเติมต่อท้ายให้สมบูรณ์ ซึ่งมีอยู่สองแบบ คือ…
1. ญาซากั้ลลอฮุ ชัรฺรอน
جزاكَ الله شرا
มีความหมายว่า : ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนแก่ท่านซึ่งรางวัลที่เลวทราม”
2. “ญาซากั้ลลอฮฺ ค็อยร็อน
جزاكَ الله خيرا
มีความหมายว่า : ขออัลลอฮฺทรงแทนแก่ท่านซึ่งรางวัลที่ดีงาม”
สรุปแล้ว คำว่า “ญาซากั้ลลอฮฺ …” นั้น จำต้องตามด้วยคำต่อท้าย ไม่ว่าจะเป็น “ชัรฺร็อน” หรือ “ค็อยร็อน”
พี่น้องก็เลือกเอาว่าเราควรจะกล่าวในสิ่งที่จะก่อให้เกิดผลบุญต่อตัวเราและ พี่น้องของเรา หรือจะกล่าวคำที่สร้างความหายนะให้ทั้งตัวเราและพี่น้องของเรา
หากเราต้องการกล่าวต่อพี่น้องของเรา เพื่อเป็นการขอบคุณและขออัลลอฮฺทรงตอบแทนความดีงามให้แก่ผู้คนผู้นั้น ก็จงกล่าวเต็มๆ ว่า “ญาซากั้ลลอฮุ ค็อยร็อน” อย่ากล่าวเพียงแค่ว่า “ญาซากั้ลลอฮฺ”
Cr. ห้องรักกุรอาน