กรรมการกลางฯออกแถลงการณ์ ร่อนถึงอิหม่ามทั่วปทุมฯ-กรุงเทพฯ ยืนยันความโปร่งใส”ดร.วินัย ดะห์ลัน”

863

วันที่ 2 กันยายน หลังวันอีดอีดิ้ลอัฎฮา เพียง 1 วัน ได้มีจดหมายจากสำนักคณะกรรมการกลงอิสลามแห่งประเทศไทย ส่งถึงมัสยิดในจังหวัดปทุมธานี และคาดว่าในกรุงเทพมหานคร ชี้แจงกรณัการทำจดหมายลูกโซ่ กล่าวหาดร.วินัย ดะห์ลัน รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรณีการจัดงบประมาณสนับสนุนให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ

หนังสือซึ่งลงนามโดยนายไชยา สกุลชาห์ รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามฯ (พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่า อยู่ระหว่างการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์) อ้างถึงหนังสือที่อ้างที่ “มุสลิมปทุมธานี” กล่าวหาดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเงินทอนจาก กอ.ปทุมธานี ยืนยันถึงความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมกับส่งแถลงการณ์ 2 หน้ากระดาษ แนบมาด้วย

รายละเอียดในแถลงการณ์ ระบุว่า การกล่าวหาดร.วินัย ดะห์ลัน เป็นการทำลายภาพลัการณ์และความเสื่อมเสียต่อองค์กรศาสนา เป็นการใส่ร้ายด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ ปราศจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ทำลายเกียรติภูมิของศูนย์วิทยศาสตร์ฮาลาล และดร.วินัย ดะห์ลัน ที่ได้ทำไว้กับองค์กรสาสนามาตลอด

“ในการประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามฯ ดร.วิรัย ดะห์ลัน ได้ยืนยันต่อที่ประชุมว่า ถ้ามีสักหนึ่งบาท ที่ดร.วินัย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย์ฯ ได้รับเงินตามที่มีการกลาวหาข้อให้ลงบาลาห์ที่ตัวดร.วินัยและครอบครัว ไม่ขอให้บาลาห์ลงที่ผู้ถูกกล่าวหา” แถลงการณ์ ระบุ

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการอิสลามประจำภาคเหนือ ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า ตลอด 5 ปที่ได้รับเงินสนับสนุนจากศูนย์วิทย์ฯ ไม่เคยจ่ายเงินทอนแม้บาทเดียว

จากข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมกรกลางอิสลามฯ จึงมีมติเห็นว่า แถลงการณ์ของผู้กล่าวหาดร.วินัย เป็นการกลางหาที่เลื่อนลอย ไม่มีมูลความจริง สร้างความเสียหายให้กับศูนย์วิทย์ฯและดร.วินัย จึงขอให้เข้าใจในสิ่งที่เป็นความจริง และขอให้ผู้กล่าวหาได้ยุติการกล่าวหา เพื่อป้องกันการฟิตนะห์กันเอง ขอความสงบสุขจงประทานแด่ พี่น้องมุสลิมและสังคมไทย