กลุ่มบริษัทเกษตรไทย ร่วมมือทางวิชาการกับม.เทคโนฯพระนครเหนือ วิจัยประสิทธิภาพน้ำตาล

40

KTIS จับมือ มจพ. พัฒนางานวิชาการ

นายณัฎฐปัญญ์  ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ในนามบริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด บริษัทย่อยในกลุ่ม KTIS  ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (ที่ จากขวา)  และศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ที่ จากขวา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการวิจัยและพัฒนางานวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ