รายชื่อตำรวจ-ทหารพรานบาดเจ็บจากเหตุระเบิด 3 ลูกที่ยะหา-กาบัง

1083

สรุปสถานการณ์ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน ๒๕60 ระหว่างเวลา 00.00 – 24.00 น.
เหตุการณ์ในพื้นที่ จชต. และ ๔ อำเภอ จังหวัดสงขลา จำนวน 2 เหตุการณ์
¬ ¬ ๑. พื้นที่ จ.ยะลา จำนวน 2 เหตุการณ์
1.1 เมื่อ 14 ก.ย.2560 เวลาประมาณ 05.00 น. คนร้ายไม่ทราบจำนวน วางระเบิดเสาไฟฟ้า บริเวณริมถนนพื้นที่ บ้านลาเต๊ะ ม.5 ต./อ.กาบัง จ.ยะลา เป็นเหตุให้เสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด 14 เมตร ได้รับความเสียหาย จำนวน 1 ต้น ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

สาเหตุ น่าเชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ จชต.

1.2 เมื่อ 14 ก.ย.2560 เวลาประมาณ 09.26 น. สภ.ยะหา ได้รับแจ้งเหตุ คนร้ายไม่ทราบจำนวน ลอบวางระเบิดบริเวณศาลากือมิ บ้านปาแดรู ม.1 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา ขณะที่ จนท.ทหารพราน ฉก.ทพ.47 ลว.เส้นทางผ่าน และต่อมาได้เกิดเหตุระเบิดอีก 1 ลูก เป็นเหตุให้ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 26 ราย และเสียชีวิต 2 ราย ดังนี้
1) ส.ต.ธเนตร พุทโธ จนท.ทหาร เสียชีวิต
2) ด.ต.อนุรุต จันทะวงษ์ จนท.ตำรวจ EOD ศปก.ภ.9 เสียชีวิต
3) พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี ผบก.ภ.จว.ยะลา ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
4) จ.ส.ต.สุวัฒน์ หมั่นสดับ ผบ.หมู่ ภ.จว.ยะลา ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
5) น.ส.ฟารีด๊ะ มะอีซอ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
6) ด.ต.วรวิชัย บุญรักษา จนท.ตำรวจ EOD ศปก.ภ.9 ได้รับบาดเจ็บสาหัส
7) จ.ส.ต.พงศกร คำแสนคต ผบ.หมู่ นปพ.จว.ยะลา ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
8) น.ส.ฮาบีบะห์ มะอีซอ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
9) อส.ทพ.อาวุฒิ อุปพงศ์ จนท.ทหาร ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
10) จ.ส.ต.สมเกียรติ คชพันธ์ ผบ.หมู่ ปพ.ภ.จว.ยะลา ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
11) ส.ต.อ.เอกชัย สมอคำ ผบ.หมู่ ปพ.ภ.จว.ยะลา ได้รับบาเจ็บสาหัส
12) ร.ต.ประยงต์ ตันเท่ด์ จนท.ทหาร ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
13) ร.ต.ท.กิตติศักดิ์ แก้วมี นว.ผบก.ภ.จว.ยะลา ได้รับบาดเจ็บสาหัส
14) จ.ส.อ.ภาสระพันธ์ การภาค จนท.ทหาร ได้รับบาดเจ็บสาหัส
15) ร.ต.อ.อนุสร สีแก้วเขียว สวป.สภ.ปะแต ปรก.กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
16) ส.อ.อำนาจ ผลวิจิตร จนท.ทหาร ได้รับบาเจ็บเล็กน้อย
17) ส.ต.ต.อัฏฮา สาแม ผบ.หมู่ ปพ.ภ.จว.ยะลา ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
18) ส.ต.ต.ณัฐวุฒิ พลประสิทธิ์ ผบ.หมู่ ปพ.ภ.จว.ยะลา ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
19) ส.ต.ท.ณัฐพล สุศา ผบ.หมู่ ปพ.ภ.จว.ยะลา ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
20) ส.อ.สริยัน สังสุขสาหัส จนท.ทหาร ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
21) อส.ทพ.รัฐพล ชุมพล จนท.ทหาร ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
22) อส.ทพ.สมพงศ์ เดชคงรี จนท.ทหาร ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
23) อส.ทพ.รัฐพล แก้วเกตุ จนท.ทหาร ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
24) ร.ต.ท.ยุทธนา เทพสถิต จนท.ตำรวจ EOD ศปก.ภ.9 ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
25) จ.ส.ต.อนัสดี สะตือยา จนท.ตำรวจ EOD ศปก.ภ.9 ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
26) ส.ต.ต.ธีระพันธ์ จันทรดี ผบ.หมู่ ปพ.ภ.จว.ยะลา ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
27) ส.ต.ต.ศกานต์ ศกุนตะฤทธิ์ ผบ.หมู่ ปพ.ภ.จว.ยะลา ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
28) ว่าที่ ร.ต.ท.นิกร หมัดแหล๊ะ ผบ.หมู่ ปพ.ภ.จว.ยะลา ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เหตุเกิด พื้นที่ ม.1 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา
สาเหตุ เป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ จชต.