บังคับสึกพระอภิชาติ กรณีวิจารณ์หนักต่างศาสนา

1285

วันที่ 20 กันยายน มีรายงานว่า เมื่อเวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัว พระมหาอภิชาติ ปุณฺณจนฺโท จากจ.สงขลา มายังวัดเบญจมบพิตร เพื่อบังคับให้ลาสิกขา ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตร หลังจากที่เมื่อวานนี้ จนท.ตำรวจ ได้เข้ารวบตัว พระมหาอภิชาติ ที่ อ.ระโนด จ.สงขลา และได้นำตัวไปสอบสวนต่อกรณีที่มีการแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อชาวมุสลิม ที่ค่ายเสนาณรงค์ หาดใหญ่ จ.สงขลา.

ในหนังสือ ระบุการพ้นต้นสังกัด  การลาสิกขาบท ณ อุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 18.30 น. ลงชื่อ พระราชกิตติเวที ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัด