ปีใหม่อิสลาม ไม่ตรงกันจุฬาฯประกาศเริ่ม 22 กันยา-กลุ่มไวท์ตามชีอะห์อิรักเริ่ม 21 กันยา

494

วันที่ 20 กันยายน นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศผลการดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดเดือนมูฮัรรอม ปรากฏว่า ค่ำของวันที่ 20 กันยายน ไม่มีผู้เห็นด้วยจันทร์ จึงประกาศให้วันที่ 22 กันยายน เป็นวันที่ 1 เดือนมูฮัรรอม ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ตามปฏิทินอิสลาม

 

อีกด้านหนึ่ง คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)ของกลุ่มไวท์ชาแนล ได้ออกแถลงการณ์หมายเลข 3901 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้น #เดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1439 ระบุว่า

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนมุฮัรรอม ประจำปี ฮ.ศ.1439 ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 (ซึ่งตรงกับ 29 ซุลฮิจญะฮฺ 1438) แล้ว

ปรากฏว่าไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวใน ประเทศไทย แต่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวที่อิรัก(ซึ่งเป็นชีอะห์)

ดังนั้น วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560 จึงเป็นวันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1439

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว
ตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
21 ก.ย.60