แม่ทัพภาค 4 ประชุมเข้มวางแผนเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้

82

เมื่อ ๒๖ ก.ย.๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุม บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานการประชุมแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๑ น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.