กองทัพบกมอบขาเทียม ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นราธิวาส

32

เมื่อ ๒๖ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท.สาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธี ปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวในพื้นที่ จชต. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณ เขตพระราชฐานชั้นนอกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส และมอบขาเทียมให้กับให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหว โดยน.อ.สุบรร ดีนอก รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.(๑) เป็นผู้แทน ผอ.รมน.ภาค ๔ ร่วมพิธีด้วย