2 คนโนเบลสันติภาพ 2 วิถีที่แตกต่างอองซาน ซูจี -มาลาละห์ ยูซัฟซัย

2663
คนซ้าย อองซาน ซูจี คนขวา มาลาละห์

2 คนโนเบลสันติภาพ อองซาน ซูจี -มาลาละห์ ยูซัฟซัย

คนซ้าย อองซาน ซูจี คนขวา มาลาละห์
คนซ้าย อองซาน ซูจี คนขวา มาลาละห์