จีนห้ามมุสลิมอุยกูร์อ่านกุรอ่าน-ละหมาด เฟคข่าวทำลาย-เผามัสยิด

424

เดลิเมลล์ กับอินดิเพนเดนท์ ของอังกฤษรายงานตรงกันว่า ทางการจีนบังคับมุสลิมอุยกูร์ ในรัฐซินเกียงทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ห้ามอ่านอัลกุรอ่านและห้ามละหมาด ไม่เช่นนั้นจะโดนลงโทษรุนแรง อ้างเป็นการก่อการร้าย

มีรายงานบางกระแสระบุว่า มัการทำลายและเผามัสยิด เพื่อห้ามการละหมาด แต่เป็นภาพการรื้อมัสยิดเพื่อสร้างใหม่บนคอนโดมิเนียม และภาพที่ระบุว่า เป็นการเผามัสยิด เป็นภาพเมื่อเดือนมีนาคม

ข้อมูลการสั่งห้ามมุสลิมอุยกูร์ มาจากสภาอุยกูร์โลก ที่มีฐานที่มั่นอยู่ในสหรัฐอเมริกา ที่ให้ข้อมูลผ่าน Radio Free Asia (RFA)ซึ่งดำเนินการโดยรัฐบาลสหรัฐฯ โดยยังไม่มีการตอบรับหรือปฏิเสธจากทางการจีน

ภาพมุสลิมอุยกูร์เดินไปละหมาดซุบฮิร์ เมื่อเดือนมีนาคม 2017