หน้าแรก ต่างประเทศ ม.มอสโคว์ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตแด่กษัตริย์ซัลมานของซาอุฯ

ม.มอสโคว์ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตแด่กษัตริย์ซัลมานของซาอุฯ

105