ด.ช.สูไฮมี ดอเลาะ ถูกสะเก็ดระเบิดช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญ

549

ด.ช.สูไฮมี ดอเลาะ  อยู่บ้านเลขาที่ 14/12ม.2ต.สะตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา โดนสะเก็ดระเบิดทีต้นคอจึ่งทำให้น้องสูไฮมีขยับตัวเองไม่ได้และหายใจเองไม่ได้จำเป็นทีต้องใช้เครือง3เครือง 1-เครืองช่วยหายใจ 2-เครืองดูดเสมหะ 3-เครืองผลิตออกซิเจน เริ่มใช้มาตั้งแต่เกิดเหตุเมือ17 มีนาคม2551เป็นเวลา 9 ปีแล้ว ในเวลานี้เครืองเสียบ่อยๆ ครั้งที่แล้วศอ.บต.ได้จ่ายค่าซ่อม 9,630 บาท    ด้วยเหตุนี้ทางครอบครัวคิดว่า จะจัดซื้อเครืองใหม่ทั้งหมดถ้าเป็นไปได้ โดยจะการสนับสนุนจากพี่น้องผู้มีจิตศ้ทธาร่วมกันสมทบทุนเพื่อน้องได้ต่อลมหายใจอีกต่อไป

สามารถโอนผ่าน ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส ชื่อบัญชี กองทุนสำหรับ ดช.สูไฮมี ดอเลาะ เลขที 932-0316996 หรือติดต่อ พ่อ-แม่ โทร 081-0957240

การบริจาคทานของท่านคือ กำลังอันยิ่งใหญ่ทีจะช่วยต่อลมหายใจให้กับน้องสูไฮมี ขอบคุณทุกๆท่านทีช่วยน้อง