มุสลิม 3,000 คน ร่วมกิจกรรม”ถวายความรำลึก”ถึงพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

72

วันที่ 17 ตุลาคม พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้แถลงข่าวการจัดกิจกรรมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพบิตร ในวันที่ 22 ตุลาคม ณ ศูนย์บริหารกิจการอิสลามเฉลิมพระเกียรติ หนองจอก กรุงเทพฯ เวลา 13.30-15.30 น.

“หนึ่งปีบริบูรณ์ในความสูญเสียของแผ่นดินสยามและความเศร้าโศกเสียใจของประชาชนชาวไทยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะพสกนิกรชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ใต้ร่วมพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขดดยตลอด ทั้งการดำเนินชีวิต การประกอบศาสนกิจตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม จุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามทั่วประเทศ พร้อมใจกันร่วมกันจัดงาน “ถวายความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพบิตร” พล.ต.ต.สุรินทร์ ระบุ

ในกิจกรรมดังกล่าว จะมีการฮายวีดิทัศน์ พระราชกรณียกิจระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพบิตรที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิม การอภิปราย การดำเนินชีวิตตามพระราชปณิธานของในหลวง รัชกาลที่ 9 กับบทบัญญัติศาสนาอิสลาม โดยมีนายอรุณ บุญชม รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และบนายอนันต์ วันแอเลาะ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ร่วมอภิราย ก่อนที่นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี จะกล่าวถวายความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพบิตร

กิจกรรมการถวายความรำลึกพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จะมีพี่น้องมุสลิม องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฉะเชิงเทรา นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ เข้าร่วมประมาณ 3,000 คน