ขอแสดงความยินดี! ดร.เอกรินทร์ อยู่บำรุง รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาลัยในสหรัฐฯ

470

วันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ปนระเทศสิงคโปร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ มารัลลิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีมอบปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ให้กับบุคคลมีชื่อเสียง ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยประเทศไทย มีบุคคลได้รับปริญญา ประกอบด้วย ดร.เอกรินทร์ อยู่บำรุง สาขาสังคมสงเคาะห์เพื่อคุณธรรม และนายวรวีร์ มะกูดี อดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย