ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ให้โอกาสตัวเองเพื่อฝันที่ยิ่งใหญ่

176

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ให้โอกาสตัวเองเพื่อฝันที่ยิ่งใหญ่

“ผมเชื่อมั่นในศรัทธาของมนุษย์ เราทุกคนล้วนมีศักยภาพที่จะกระทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมสังคมได้ ผมเป็นเด็กบ้านนอก โชคดีที่มีผู้คนดีๆ ให้โอกาสมาตลอดทางชีวิต แต่คนที่ให้โอกาสผมอย่างต่อเนื่องและทำให้ผมประสบความสำเร็จทั้งด้านการศึกษาและหน้าที่การงานจนกระทั่งทุกวันนี้คือตัวผมเอง นั่นไม่ใช่เพราะผมเป็นบุคคลพิเศษที่เก่งกาจกว่าคนทั่วไป แต่โอกาสที่ผมให้กับตัวเองคือโอกาสในการที่จะฝัน ต่อสู้ ล้มบ้าง พลาดบ้าง แต่ความฝันไม่เคยลดลง ผมคิดว่า ประเทศนี้หรือภูมิภาคนี้จะมี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อีกกี่คนก็ได้ ชีวิตผมไม่ใช่ข้อยกเว้น เพียงแต่เราต้องปรับโครงสร้างทางสังคมต่างๆ เพื่อเปิดทางให้คนส่วนใหญ่เข้าถึงโอกาสได้อย่างเท่าเทียม และที่สำคัญที่สุดคือ เราต้องให้โอกาสตัวเองได้หวัง ได้ฝัน และก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ ไปได้ ด้วยความเชื่อมันในศักยภาพของตนเอง”

— ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (28 ตุลาคม 2492 – 30 พฤศจิกายน 2560) จากหนังสือ “ความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้น: ชีวิตจากปอเนาะเลาะไปอาเซียนของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ”