พระราชทานดินฝังศพ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

3656

เวลา 15.15 น. สมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญดินพระราชทานวางบนหลุมฝังศพดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรมว.การต่างประเทศ ที่เสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ณ สุสานมัสยิดท่าอิฐ จ.นนทบุรี

โอกาสเดียวกันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญดินพระราชทานวางบนหลุมศพดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ