จุฬาราชมนตรี-ผู้นำอิสลาม-มุสลิมจากทั่วสารทิศร่วมละหมาดญานาซะห์ และดุอาว์ให้ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

3137

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.30 น. ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี/ประธานกรรมการกลางอิสลาม แห่งประเทศไทย ร่วหมาดญะนาซะห์และขอพร ให้กับ ตันสรี ดร.สุรินทร์ (ดร.อับดุลฮาลีม) พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน/อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อายุ 68 ปี ซึ่งเป็นบุตรของ อัลมัรฮูมบาบออิสมาอีล – ครูซาปิยะห์ พิศสุวรรณ เป็นสามีของคุณอาอิซะห์ (อลิษา) พิศสุวรรณ ที่เสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
โดยมี อาจารย์อรุณ บุญชม (รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาราชมนตรี/ประธานกอจ.กรุงเทพมหานคร) , อาจารย์อับดุลฮากีม วันแอเลาะ (รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย/นายกสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย/ประธานกอจ.นนทบุรี) , อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ (รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาราชมนตรี) , พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ (เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลาม แห่งประเทศไทย) , รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน (ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ) , อาจารย์สมาน มาลีพันธ์ (ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาราชมนตรี) , นายอนุมัติ อาหมัด (รองเลขาธิการกอท./สนช.) , นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายกอบต.ท่าอิฐ) , อดีตส.ส.อาจารย์สมัย เจริญช่าง (กอจ.กรุงเทพมหานคร) , อดีตส.ส.สามารถ มะลูลีม (ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลาม แห่งประเทศไทย) , นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ (ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี) , นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล (กอท./รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี) , นายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล (รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี) , นายวุฒิชัย ธรรมนิยมกุล (รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี) , นายสมชาย เจ๊ะวังมา (รองผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี) อาจารย์อัสนาวี มุคุระ (ประธานกอจ.กระบี่) , อดีตส.ก.ประสิทธิ์ มะหะหมัด (กอจ.กรุงเทพมหานคร) , อาจารย์สมาน งามโขนง (โฆษกกอท.) ชัยค์ อาจารย์รอฟืก ชมเผ่า (ฮ่าฟี่ซ่อฮุ้ลลอฮ์) , อิหม่ามมุญาฮิด ลาตีฟี (อิหม่ามประจำมัสยิดท่าอิฐ/กอฎีประจำจังหวัดนนทบบุรี)

พร้อมด้วย อิหม่ามซาการียา แสงสว่าง (รองประธานกรรมการอิสลามประจำ จังหวัดนนทบุรี) , อาจารย์มุฮำมัด แสงเราะหมัด (ค่อเต็บประจำมัสยิดท่าอิฐ) , ฮัจยีอับดุลฮาลีม โต๊ะนิ (บิหลั่นประจำมัสยิดท่าอิฐ) , คณะกรรมการอิสลาม ประจำมัสยิดท่าอิฐ , ฮัจยีอิมรอน สุจริต , ฮัจยีอับดุลเลาะห์ ทับทิม , ฮัจยีฟารุก ราบเรียบ , ฮัจยีฮำเซาะห์ คนตรง , ฮัจยียะห์ยา จูเล็ก , อาจารย์อับดุลเลาะห์ มะลา และบรรดาอิหม่ามจากมัสยิดต่างๆ อาทิ อิหม่ามอิมรอน เสมสายัณห์ , อิหม่ามไอยุป เจริญสุข , อิหม่ามตอฮา กีโซ๊ะ , ฮัจยีอับดุลกอเด็ร ลามอ (อดีตรองประธานกรรมการ อิสลามประจำจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์) , บรรดาคณาจารย์ อาทิ , อาจารย์อุดร พันธ์สะอาด , อาจารย์อารีฟีน แสงวิมาน , อาจารย์คอลดูน ลาตีฟี , อาจารย์มะห์มูด ลาตีฟี ,

อาจารย์อัดนาน เชื้อผู้ดี , อาจารย์รอมลี เรืองปราชญ์ , อาจารย์ฮุซัยน์ ลาตีฟี , อาจารย์ซอลีฮีน รัดมาน , อาจารย์อับบาส และอิ่ม , อาจารย์มะห์มูด เชื้อผู้ดี อาจารย์อิบรอเฮม และซัน , อาจารย์มุฮำมัดนู๊ร และซัน , อาจารย์ปรัชญาชัย (อามีน) และซัน , อาจารย์อับดุลเลาะห์ และซัน อาจารย์รอฮีมีน วงษ์หัด , อาจารย์มุฮำมัด ซอและห์ , อาจารย์อิสมาแอล มุดและ , อาจารย์รชต ลาตีฟี , อาจารย์ยูโซ๊ะห์ ปานพุ่ม , อาจารย์อุมัร ครุฑดำ , อาจารย์ญามาลุดดีน ครุฑดำ , อาจารย์ญุมอัต พูลสวัสดิ์ , อาจารย์ยูซุฟ อาจารย์สุไลมาน ปานพุ่ม , อาจารย์ยาซีน ฉายสุวรรณ , อาจารย์รอฟิก ภักดิ์นมัสการ , อาจารย์มุบาร็อก มัดชะ , อาจารย์อาดำ ลอมาเล๊ะ , อาจารย์ฮาซัน มะแก้ว , อาจารย์ฮาดีษ เจ๊ะเลาะ , อาจารย์ซีดาน เอซัน , บรรดาคณาจารย์ คณะครู นักเรียน , ดร.วัลลภ สุวรรณดี , นายยุป นานา ,ส.จ.มาโนช สมมนัส คณะผู้บริหารอบต.ท่าอิฐ รองนายกสมทรง เชื้อผู้ดี (รองนายกอบต.ท่าอิฐ) , สมาชิกสภาอบต.ท่าอิฐ อบต.สมชาย ท่าอิฐ , อบต.มาโนช เชื้อสกุล , อบต.สุชาติ วันแอเลาะ , อบต.อิศเรศ เรียบร้อย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่สมพร อ่อนหวาน , ผู้ใหญ่สมศักดิ์ โสอุดร , ผู้ใหญ่บรรพต นาทอง , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน , อดีตผู้ใหญ่โสภณ ลานทอง , ฮัจยีมุรอต นาทอง , ฮัจยีสมศักดิ์ แสงรุ่งเรือง , ฮัจยีอับดุรเราะห์มาน รัดมาน , ฮัจยีซุบกี มูนาวี่ , ฮัจยีมุบาร็อก มะลา , ฮัจยีวันอาแซ หวันกะมา , คุณอภิชัย เชื้อผู้ดี และ พี่น้องผู้ทรงเกียรติ ร่วมละหมาดญะนาซะห์และขอพร ให้กับ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อย่างคับคั่ง
ขอพระผู้เป็นเจ้า ทรงประทานสรวงสวรรค์ อันบรมสุข แด่ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ด้วยเทอญ อัลลอฮุมม่าอามีน
ณ มัสยิดท่าอิฐ หมู่ 10 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เครดิตร ท่าอิฐนิวส์ ท่าอิฐนิวส์