อ.ประสาน ศรีเจริญ นำดุอาว์ ญานาซะห์ เพชร ดาราฉาย

442

วันที่  3 ธ.ค.เวลา 09.00 น. ที่มัสยิดมัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์ (บึงหนองบอน)อ่อนนุช 70  เขตประเวศ กรุงเทพฯมีพิธีละหมาดญานาซะห์ นายรอซิดี หรือ เพชร ดาราฉาย ดาวตลกชื่อดััง ได้เสียชีวิตลงจากโรคมะเร็งลำไส้ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม โดยมีอ.ประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นผู้นำกล่าวดุอาว์ มีบรรดาญาติ มิตรสหายร่วมตำนวนมาก