แง่คิดชีวิตมารดา ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ จงตอบแทนความชั่วด้วยความดี

748

สจากคลิปสัมภาษณ์คุณแม่ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตและปฏิกริยาต่อคนบนโลกนี้อย่างกียิ่ง

ถาม…ลูกเป็นนักการเมือง เวลาต่อสู้กัน ด่าว่ากันดุเดือด คุณแม่รู้สึกอย่างไร

ตอบ..คัมภีร์กรุอ่าน สอนว่าจงตอบแทนความชั่วด้วยความดี ถ้าเขาด่าเรา ต้องตอบแทนด้วยชมเชยเขา

ดร.สุรินทร์เสริมว่า เหมือนพุทธภาษิตที่ผมยึดมั่นบอกไว้ว่า จงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธตอบ
แม่พูดต่อว่าทุกคนในโลกเป็นพี่น้องกัน ไม่ว่า เชื้อชาติใด สีผิวใด นับถือศาสนาใด
คนไทยมีพระเจ้าอยู่หัวองค์เดียวกัน อย่าขัดแย้งกันเลย
โลกนี้เป็นที่พักพิงชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องจากไป รักกันดีกว่า อย่ารบราฆ่าฟันกันเลย