เปิดเส้นทาง ทางเลือก เดินทางสู่ภาคต่างๆในช่วงปีใหม่นี้

141

แผนที่ชุดนี้ รวม 5 แผ่น จัดทำโดย กรมทางหลวง และ One Transport.

กระทรวงคมนาคม จะใช้เป็นแผนที่หลัก ทางเลือกในการเดินทางสู่ภาคต่างๆ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 นี้

ูนย์ปลอดภัยคมนาคม (ศปภ.คค.)